Různé jiné ptákoviny

Countryon není jenom tancování. Úspěšně jsme spolu dobyli Severní pól, natočili krátký film s protikuřáckou tématikou, pořádali zimní OH, drakyády, Yettiologické symposium a další.